Deel 2 webshop mobiel: Van ontwerp naar implementatie

Het geschetste ontwerp links en het resultaat in HTML/CSS rechts
Schets van ontwerp links en resultaat in HTML/CSS rechts

Van schets naar HTML/CSS

De ruwe schets uit deel 1 is omgezet naar HTML/CSS. er is geen stap in PhotoShop aan vooraf gegaan. Wat de voordelen van deze aanpak zijn, kan je hier lezen: 37signals: Why we skip Photoshop.

De uitwerking

Het eindresultaat is tot stand gekomen in een aantal iteraties. Hieronder een korte samenvatting van de iteraties door de tijd. Ook dit eindresultaat zal niet definitief zijn, een ontwerp is nooit af.

Uitwerking ontwerp in iteraties
Uitwerking ontwerp in iteraties

Demo

Bekijk de demo in Google Chrome of Apple Safari voor het beste resultaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *